04
present om tjanster kontakt
affarside

 

 

Beskrivningar av uppdragen

symbol Allmän administration
Utveckla administrativa rutiner. Utförande av diverse administrativa uppgifter.

symbol Personaladministration
Kontraktskrivning. Arbetsgivarintyg. Betyg. Intyg. Utveckling av personaladministrativa rutiner. 

symbol Lönehantering
Hantering av löneunderlag med tidsredovisning, semester- och sjuklön, reseräkningar o dyl.Löneutbetalning. Hantering av sociala avgifter. Administration av kontrolluppgifter.

symbol Bemanningsberäkning
Beräkning av personalbehov. Behov av semestervikarier.

symbol Personalplanering
Framtagande av en effektiv och kvalitativ personalplanering. Säsongsbetonad planering.

symbol Schemaläggning
Effektivt och anpassat schema utifrån personalinnehav, tillgänglighet, behov, lagar och avtal.

symbol Statistik
Lagring, sammanställning och analysering av statistik. Ex. sjukfrånvaro-, löne-, försäljnings-, personalstatistik.

symbol Konsultation
Stöd i frågor rörande administration-, personal-, löne- och bemanningsfrågor

För övriga typer av uppdrag, kontakta oss!

.

AnLita Personaladministration AB Furuhedsvägen 1, Hus C 952 31 KALIX
Annika +46 70-357 59 31 Linda +46 70-227 90 30 Kontoret +46 923-109 90 info@anlitanord.se